User Tools

Site Tools


13247-pegesimallus-vansoni-la-gi

Pegesimallus vansoni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. vansoni
Danh pháp hai phần
Pegesimallus vansoni
Londt, 1980

Pegesimallus vansoni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus vansoni được Londt miêu tả năm 1980. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus vansoni tại Wikispecies
13247-pegesimallus-vansoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)