User Tools

Site Tools


13248-pegesimallus-videns-la-gi

Pegesimallus videns
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. videns
Danh pháp hai phần
Pegesimallus videns
Walker, 1851

Pegesimallus videns là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus videns được Walker miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus videns tại Wikispecies
13248-pegesimallus-videns-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)