User Tools

Site Tools


13249-pegesimallus-volcatus-la-gi

Pegesimallus volcatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. volcatus
Danh pháp hai phần
Pegesimallus volcatus
Walker, 1849

Pegesimallus volcatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus volcatus được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus volcatus tại Wikispecies
13249-pegesimallus-volcatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)