User Tools

Site Tools


13252-peixoto-de-azevedo-la-gi

Peixoto de Azevedo là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 14398,661 km², dân số năm 2007 là 28917 người, mật độ 2,01 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13252-peixoto-de-azevedo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)