User Tools

Site Tools


13253-peju-ara-la-gi

Pejuçara là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 414,238 km², dân số năm 2007 là 3900 người, mật độ 9,41 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13253-peju-ara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)