User Tools

Site Tools


13261-pelophylax-la-gi

Pelophylax
PelophylaxLessonaeAmplex.JPG
Pelophylax lessonae đang giao phối
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Ranidae
Chi (genus) Pelophylax
Fitzinger, 1843
Tính đa dạng
25 species, some of which are hybridogenic
Loài điển hình
Rana esculenta
Linnaeus, 1758
Danh pháp đồng nghĩa
 • Baliopygus Schultze, 1891
 • "Palmirana" Ritgen, 1828 (nomen nudum)

Pelophylax là một chi động vật lưỡng cư trong họ Ranidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 25 loài và 24% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

Mục lục

 • 1 Loài
 • 2 Hình ảnh
 • 3 Tham khảo
 • 4 Liên kết ngoài
 • Pelophylax bedriagae – Levant water frog
 • Pelophylax bergeri – Italian pool frog
 • Pelophylax caralitanus (Arikan, 1988) (formerly in P. bedriagae)
 • Pelophylax cerigensis – Karpathos frog
 • Pelophylax chosenicus – Seoul frog
 • Pelophylax cretensis – Cretan frog
 • Pelophylax demarchii (validity and taxonomic status unclear; klepton?)
 • Pelophylax epeiroticus – Epirus water frog
 • Pelophylax fukienensis (formerly in P. plancyi)
 • Pelophylax hubeiensis (may belong in P. plancyi)
 • Pelophylax kurtmuelleri – Balkan frog
 • Pelophylax lateralis – Kokarit frog, yellow frog, "wood frog" (might belong in Hylarana)
 • Pelophylax lessonae – pool frog
 • Pelophylax nigromaculatus – dark-spotted frog (may include P. tenggerensis)
 • Pelophylax perezi – Perez's frog
 • Pelophylax plancyi – eastern golden frog (may include P. hubeiensis)
 • Pelophylax porosus – Daruma pond frog
 • Pelophylax ridibundus – marsh frog
 • Pelophylax saharicus – Sahara frog
 • Pelophylax shqipericus – Albanian water frog
 • Pelophylax tenggerensis (may belong in P. nigromaculatus)
 • Pelophylax terentievi (taxonomic status unclear; klepton?)
 1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 

Phương tiện liên quan tới Pelophylax tại Wikimedia Commons

13261-pelophylax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)