User Tools

Site Tools


13273-penedo-la-gi

Penedo là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 689,27 km², dân số năm 2007 là 56738 người, mật độ 82,32 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13273-penedo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)