User Tools

Site Tools


13291-perasis-arabicus-la-gi

Perasis arabicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Perasis
Loài (species) P. arabicus
Danh pháp hai phần
Perasis arabicus
Macquart, 1838

Perasis arabicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Perasis arabicus được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Perasis arabicus tại Wikispecies
13291-perasis-arabicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)