User Tools

Site Tools


13292-perasis-carpenteri-la-gi

Perasis carpenteri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Perasis
Loài (species) P. carpenteri
Danh pháp hai phần
Perasis carpenteri
Oldroyd, 1970

Perasis carpenteri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Perasis carpenteri được Oldroyd miêu tả năm 1970. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Perasis carpenteri tại Wikispecies
13292-perasis-carpenteri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)