User Tools

Site Tools


13293-perasis-sareptana-la-gi

Perasis sareptana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Perasis
Loài (species) P. sareptana
Danh pháp hai phần
Perasis sareptana
Hermann, 1906

Perasis sareptana là một loài ruồi trong họ Asilidae. Perasis sareptana được Hermann miêu tả năm 1906. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Perasis sareptana tại Wikispecies
13293-perasis-sareptana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)