User Tools

Site Tools


13294-perasis-sussianae-la-gi

Perasis sussianae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Perasis
Loài (species) P. sussianae
Danh pháp hai phần
Perasis sussianae
Abbassian-Lintzen, 1964

Perasis sussianae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Perasis sussianae được Abbassian-Lintzen miêu tả năm 1964. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Perasis sussianae tại Wikispecies
13294-perasis-sussianae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)