User Tools

Site Tools


13295-perasis-transcaspica-la-gi

Perasis transcaspica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Perasis
Loài (species) P. transcaspica
Danh pháp hai phần
Perasis transcaspica
Paramonov, 1930

Perasis transcaspica là một loài ruồi trong họ Asilidae. Perasis transcaspica được Paramonov miêu tả năm 1930. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Perasis transcaspica tại Wikispecies
13295-perasis-transcaspica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)