User Tools

Site Tools


13296-perasis-transvaalensis-la-gi

Perasis transvaalensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Perasis
Loài (species) P. transvaalensis
Danh pháp hai phần
Perasis transvaalensis
Ricardo, 1925

Perasis transvaalensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Perasis transvaalensis được Ricardo miêu tả năm 1925.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Perasis transvaalensis tại Wikispecies
13296-perasis-transvaalensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)