User Tools

Site Tools


13297-perd-es-la-gi

Perdões là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 276,978 km², dân số năm 2007 là 19407 người, mật độ 74,1 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13297-perd-es-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)