User Tools

Site Tools


13347-pesnica-la-gi

Pesnica là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Podravska của Slovenia. Pesnica có diện tích 75.8 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 7244 người. Thủ phủ khu tự quản Pesnica đóng tại Pesnica[1].

13347-pesnica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)