User Tools

Site Tools


13348-pesqueira-la-gi

Pesqueira là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 1000 km², dân số năm 2007 là 63.878. người, mật độ 60,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13348-pesqueira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)